Oznaka: Julijan

sveti Cirjak in tovariši – diakon in mučenci

27 svetnikov je znanih po imenu Ciriac, skoraj vsi so mučenci in skoraj vsi so del majhnih skupin, ki so skupaj pretrpeli mučeništvo. Tudi sveti Cirjak, diakon in mučenec v Rimu, je del skupine šestih mučencev, ki so nujno treba…

sveti Peter Julian Eymard – duhovnik

“Premišljevanje o sv. Obhajilu” Imena: Julijan, Julij, Julijo, Juljen, Julko, Julijana Življenje tega svetnika je bilo zelo razgibano. Rodil se je leta 1811 blizu Grenobla v Franciji in bil sodobnik sv. Janeza Vianneya. Že kot deček je občutil posebno ljubezen…

sveta Simfroza in sinovi – mučenci

Na Tiburinski cesti ob devetem miljniku od mesta Rim, spomin svetih mučencev: Simfróze in njenih sedmih sinov, Krescénta, Julijána, Nemésija, Primitíva, Justína, Staktéja in Evgénija, ki so na različen način smrti dovršili mučeništvo in postali bratje v Kristusu. Vir

sveti Julij “Veteran” – vojak in mučenec

        Imena: Julij, Julči, Jule, Julian, Julijan, Julijo, Juljen, Julio, Julko, Julija, Julijana, Julka. Sveti Julij je bil mučenec iz časa Dioklecijanovega preganjanja. Julij je bil veteran ali odslužen vojak v Traciji, današnji Romuniji. Zvestobo Kristusu je izpričal z daritvijo svojega…

sveti Lucij, Montan in tovariši – mučenci

V Kartágini (v današnji Tuniziji), sveti mučenci: Lúcij, Montán, Juliján, Viktorík, Viktor in Donaciján, ki so zaradi vere in zvestobe, katerih so se naučili od svetega Ciprijana, pod cesarjem Valerijánom dopolnili mučeništvo. Vir

sveta Julija (Julka) – devica in mučenka

        Imena: Julka, Julija, Julijana, Jula, Julči, Julia, Julita, Julko, Jule, Julijan, … Po legendi naj bi bila doma iz Kartagine in naj bi jo kot sužnjo prodali na Korziko, kjer so jo križali ob vdoru Vandalov leta 439. Menihi…

sveti Julijan – mučenec

V Ainvarzi (v Kilíkiji, v današnji Turčiji), sveti Juliján, mučenec, ki je bil dolgo mučen pod Marcijánom. Bil je dejan v vrečo skupaj s kačami, in potem vržen morje. Vir

sveti Julijan iz Toleda – škof

V Toledu (na Španskem), sveti Juliján, škof, ki je v tem mestu sklical tri koncile in s spisi razlagal pravi nauk, ter je vztrajno izkazoval pravico, ljubezen in gorečnost za duše. Vir

sveta Julijan in Eunus – mučenca

V Aleksandriji (v Egiptu), spomin svetih mučencev Julijána in njegovega služabnika Euna. Ker je bil Juliján z verigo tako povezan, da ni mogel niti hoditi, niti stati, se je predal sodniku na stolu, skupaj z dvema služabnikoma, ki sta ga…

sveti Julijan Ubogi – spokornik

Julijan Ubogi nosi tudi vzdevek Hospitator, kar v prevodu pomeni »dobri gostitelj«. … Kdaj in kje je Julijan Ubogi živel je težko določiti. Njegovo zgodbo postavljajo v različne kraje v Španiji, Italiji, Franciji in tudi v Belgiji, kjer je bilo…

sveti Julijan – škof

V Cuenci [kuénki] (v Novi Kastíliji, v Španiji), sveti Juliján, škof, ki je, kot drugi škof po osvoboditvi mesta od Mavrov, razsvetlil Cerkev, razdal revežem premoženje Cerkve in vsakdanji živež zase pridobival z delom lastnih rok. Vir

sveti Julijan iz Sore – mučenec

Rodil se je v Dalmaciji, umrl pa okoli leta 140 v Sori, Italija. Na poti iz Rima ga je prefekt spraševal glede vere. Priznal mu je, da je kristjan. Sedem dni je bil zaprt brez hrane in pijače. Ker se…

sveti Julijan iz Le Mansa – škof

Bil je prvi škof v Le Mansu. Umrl je leta 348. Različna izročila ga umeščajo v različna zgodovinska obdobja vse tja do časa apostolov. Od leta 1243 se del njegovih relikvij nahaja v Paderbornu. Vir Pri Le Mansu [lemánu] (v…