Oznaka: Primitív

sveta Simfroza in sinovi – mučenci

Na Tiburinski cesti ob devetem miljniku od mesta Rim, spomin svetih mučencev: Simfróze in njenih sedmih sinov, Krescénta, Julijána, Nemésija, Primitíva, Justína, Staktéja in Evgénija, ki so na različen način smrti dovršili mučeništvo in postali bratje v Kristusu. Vir Ob Tiburski cesti, smrt…

blaženi Getulij in tovariši – mučenci

V Rimu ob Salarijski cesti, trpljenje blaženega Getúlija, slavnega in učenega moža in njegovih tovarišev: Cereálija, Amáncija in Primitíva, ki so bili na povelje cesarja Hadrijána najprej tepeni, nato vrženi v ječo in nazadnje sežgani. Vir