Oznaka: Sekund

blaženi Sekund Pollo – duhovnik in kurat

Pri kraju Dragali (v Črni Gori), blaženi Sekund Pollo, vercellijski [verčelski] duhovnik, ki je vršil službo vojaškega kaplana. V času druge svetovne vojne je pomagal umirajočemu vojaku, ko je bil sam zelo ranjen. Malo zatem je zaradi izgube krvi dušo…

sveti Torkvat (Torquat) in tovariši – škofje

V sredni Španiji, spomin svetega Torquáta, škofa v Guadixu, in drugih šest škofov, ki so opravljali škofovsko službo v različnih mestih: Ktésifonta v Vérjaji, Sekúnda v Ávili, Indalécija v Torru de Villaricos [viljaríkos], Cecílija v Elvíri, Hesíhija v Rocadillu [rokadílju]…

sveti Evtihij, Sekund in tovariši – mučenci

Evtihij, Sekund in njuni tovariši so bili mučenci v egiptovskem mestu Aleksandriji. Pod vplivom cesarja Konstancija je zoper katoličane besnel vsiljeni arianski patriarh Jurij. Arijanci so zgrabili tudi Evtihija, ki je bil subdiakon v Aleksandriji. Umrl je po mnogem mučenju…