Oznaka: ustanovitelj

blaženi Janez Marija Boccardo – duhovnik in ustanovitelj

V pokrajini Pancalieri [pankalijéri] (blizu Turina v Italiji), blaženi Janez Marija Boccardo [bokárdo], duhovnik, ki je z mnogimi in velikimi trudi ustanovil Kongregacijo sester, ubogih hčera svetega Kajetana, za oskrbo starih in bolnih in za krščansko vzgojo dečkov. Vir Blaženi…

blaženi Karel Steeb – duhovnik in ustanovitelj

V Veroni na Beneškem, blaženi Karel Steeb [štéb], duhovnik, rojen v Tübingenu, v Veroni pa je izpovedal katoliško vero in bil posvečen v duhovnika. Ustanovil je Inštitut sester od Usmiljenja v oskrbo žalostnim, potrebnim in bolnim. Vir

blaženi Jožef Baldo – duhovnik in ustanovitelj

V Ronchu [rónku] (pri reki Adige, v veronski pokrajini v Italiji), blaženi Jožef Baldo, duhovnik. Zaposlen s pastoralnim delom je ustanovil Kongregacijo malih hčera od svetega Jožefa, v pomoč starčkom in bolnikom pa tudi za vzgojo otrok in mladeničev. Vir

blaženi Jernej Longo iz Pompejev – ustanovitelj

V Pompejih (pri Neaplju v Italiji), blaženi Jernej Longo, ki je bil kot pravnik navdušen za marijanska čaščenja in krščansko vzgojo poljedelcev in dečkov. S pomočjo pobožne soproge je ustanovil v Pompeu Kongregacijo sester pod istim imenom Svetišče rožnega venca.…

blaženi Alojzij Marija Monti – laik in ustanovitelj

V Saronni (blizu Varese v Lombardíji, v Italiji), blaženi Alojzij Marija Monti, ustanovitelj, ki je, čeprav je ohranjal laiški stan, učil Sinove od Brezmadežnega Spočetja, Kongregacije, ki jo je ustanovil,  jih vodil v duhu ljubezni do ubogih in potrebnih, predvsem…

blaženi Edmúnd Ignacij Rice – vdovec in ustanovitelj

V Waterfordu [vótrfórdu] (na Irskem), blaženi Edmúnd Ignacij Rice [rajs], ki se je z vso gorečnostjo in stanovitostjo posvetil vzgoji dečkov in mladeničev, ki so bili zapuščeni. Za povečanje tega dela je ustanovil kongregaciji: Kongregacijo krščanskih bratov in Kongregacijo bratov…

blaženi Bernard Tolomej – opat in ustanovitelj

V Sieni (v Etrúriji), smrt blaženega Bernarda Tolomeja, opata, ki se je kot ustanovitelj Olivetánske kongregacije pod Pravilom svetega Benedikta zelo trudil za meniško disciplino. Ko se je širila kuga po Italiji, je umrl pri sienskih menihih, ki so bili…