Velikonočni ponedeljek

Na velikonočni ponedeljek se kristjani spominjamo Jezusovega prikazovanja svojima učencema na poti v Emavs. V spomin na ta dogodek obiščemo svoje bližnje. V Jezusovo vstajenje kristjani verujemo na podlagi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi znamenji pokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva Jezusova učenca, ki sta ga po lomljenju kruha prepoznala na poti v Emavs in novico sporočila drugim. V nekaterih krajih po Sloveniji na ta dan pripravijo tudi posebne igre s pirhi.
Vir

Cvetna nedelja
Veliki četrtek
Veliki petek
Velika sobota
Velika noč Gospodovega vstajenja
Velikonočni ponedeljek
Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja