blažena Ferdinand García Sendra in Jožef García Mas – duhovnika in mučenca

blaženi Ferdinand García Sendra - duhovnik in mučenecblaženi Jožef García Mas - duhovnik in mučenecPri mestu Gandía (v pokrajini Valenciji, na Španskem), blažena duhovnika in mučenca: Ferdinand García Sendra in Jožef García Mas, ki sta v istem preganjanju s svojo krvjo potrdila zvestobo Gospodu.
Vir