September

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. September
blaženi Alfonz Sebastian Viňals – duhovnik in mučenec
sveti Egidij (Tilen) – puščavnik in opat
blažena Ivana Soderini iz Firenc – devica in tretjerednica
blažena Izabela Kristina Campos iz Barbacene – devica in mučenka
sveti Jozue – svetopisemski očak
blažena Julijana de Collalto – opatinja
blaženi Karmen Martin Moreno in Amparo Carbonell – redovnici in mučenki
sveti Konstancij iz Aquina – škof
blaženi Kristin (Mihael) Roca Huguet in tovariši – duhovniki, redovniki in mučenci
sveti Lup iz Sensa – škof
sveti Nivard – škof
blaženi Peter Rivera in tovarišice – duhovnik in redovnik, redovnice, mučenci
sveti Prisk – škof in mučenec
sveti Sikst – škof
sveti Terencijan – škof
sveta Verena – devica
sveti Viktor iz Le Mansa – škof
sveti Vincencij – škof in mučenec.

2. September
sveti Agríkola iz Avignona – menih in škof
sveti Albert iz Pontide – plemič in opat
blaženi Aleksander Karel Lanfant in tovariši – redovniki in mučenci
sveti Antonin iz Apameje – kamnosek in mučenec
blaženi Apolinar iz Posata – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Brokard – redovnik
sveti Elpídij iz Kapadokije – opat in puščavnik
sveti Elpidij (Helias) iz Lyona – škof in pričevalec
sveti Habib iz Edese – diakon in mučenec
blažena Ingríd Elofsdotter iz Skänninge – vdova in nuna
blaženi Jakob Julij Bonnaud in tovariši – duhovniki, redovniki in mučenci
blaženi Janez Marija du Lau d‘Allemans in tovariši – škofje, duhovniki in redovniki, mučenci
sveta Just in Viator iz Lyona – škof in lektor, meniha
blažena Maria Alojzija Pascale – tretjerednica, mistikinja in ustanoviteljica
sveti Nonos iz Soratte – opat
sblaženi Peter Jakob Marija Vital in tovariši – duhovniki, redovniki in diakon, mučenci
sveti Prosper iz Tarragone – škof
sveti Salomon Leclercq – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Siagrij iz Autuna – škof
sveta Teodata s sinovi – mučenci
sveti Vid (Guido) iz Pontide – opat
sveti Zeno – mučenec.

3. September
sveti Ajgulf in tovariši iz Lerinsa – opat in menihi, mučenci
blaženi Andrej Abel Alricy in tovariši – duhovniki in mučenci
blaženi Anton Ixida – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Aristej in Antonin iz Capue – škof in mladenič, mučenca
sveti Avksan iz Milana – škof
sveta Bazilisa – devica in mučenka
blažena Brigita od Jezusa Morello – vdova in redovnica
sveti Chrodogáng iz Seeza – škof in opat
sveta Feba – vdova
sveti Gregor I. Veliki – papež
blaženi Gvala de Roniis – redovnik in škof
blaženi Janez Krstnik Bottex in tovariša – duhovniki, redovniki in mučenci
sveti Janez Pak Hu-jae in tovarišice iz Seula – mučenci
blaženi Jernej Gutierrez in tovariši – duhovniki, redovniki in mučenci
sveti Makanizij – škof
sveti Mansvet – škof
sveti Marin – diakon in puščavnik
sveti Rimagil (Remakel) iz Stavelota – škof in opat
sveti Sandal – mučenec
sveti Vitalijan iz Montesarchia – škof.

4. September
blaženi Berard iz Lugorja – redovni brat in mučenec
sveti Bonifacij – papež
blažena Dina Bélanger – redovnica in mistikinja
blaženi Frančišek Sendra Ivars – duhovnik in mučenec
sveti Fredald (Frezal) – škof in mučenec
sveta Ida iz Herzfelda – vdova
sveta Irmgarda – grofica
blaženi Jožef Paskal Carda Saporta – duhovnik in mučenec
sveti Kaletrih – škof
blažena Katarina Mattei iz Caramagna Piemonte – devica in redovnica
sveti Marcel – mučenec
sveti Mojzes – prerok
sveta Rozalija – devica in redovnica
sveti Rufin, Silvan in Vitalik iz Ancyre – mladeniči in mučenci
blaženi Scipio Hieronim Brigeat de Lambert – duhovnik, kanonik in mučenec.

5. September
sveti Akont, Non, Herkulan in Tavrin – mučenci
sveti Albert iz Butrija – opat
sveti Bertin – opat
blaženi Florencij Dumontet de Cardaillac – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Dobri iz Siponta – opat
sveti Jožef Hoang Luong Canh – zdravnik, tretjerednik in mučenec
sveti Kvint, Arkoncij, Arebricij in Donat – mučenci
sveta Mati Terezija (Agnes Gonxha Bojaxiu) – redovnica
sveti Peter Nguyen Van Tu – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Urban, Teodor, Menedem in tovariši – mučenci
sveti Ursicin – škof in mučenec
sveti Viktorin Rimski – škof in mučenec
blaženi Viljem Browne – mučenec.

6. September
sveta Bega iz Cumberlanda – nuna
blaženi Bertrand de Garrigues – duhovnik
blaženi Didak (Jakob) Llorca Llopis – duhovnik in mučenec
sveti Donacijan, Presidij, Mansuet, German, Fuskul in Letus – škofje in mučenci
sveti Elevterij – opat in eksorcist
blaženi Eskil iz Lunda – nadškof in menih
sveti Kagnoald – škof
sveti Kotidij, Evgen in tovariši iz Kapadokije – diakon in mučenci
sveti Magnus – opat in misijonar
blaženi Mihael Czartoryski – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Olinto Marella – duhovnik
sveti Onezifor – mučenec
blaženi Pashal Torres Lloret iz Carxcaixenta – družinski oče, zidar in mučenec
sveti Zaharija – prerok.

7. September
sveti Alpin iz Châlons-sur-Marne – škof
blažena Ascensión od svetega Jožefa Cazalanz Lloret Marco – devica in mučenka
blažena Evgenija Picco – devica in redovnica
sveti Evurcij – škof
sveta Fest in Deziderij – diakon in lektor, mučenca
sveti Gavzlin iz Toula – škof
sveti Grat iz Aoste – škof
sveti Hilduard iz Flandrije – menih in škof
blaženi Janez Krstnik Mazzucconi – duhovnik in mučenec
sveti Janez Ludenski iz Gubbia – prior in škof
blaženi Janez iz Nikomedije – mučenec
sveta Karíssima iz Albija – devica, rekluza in nuna
blaženi Klávdij Bárnaba Laurent de Mascloux in Frančišek d‘Oudinot de la Boissiére – duhovnika in mučenca
sveti Klodoald – duhovnik
sveta Madelberta – opatinja
sveti Marko Križevčan, Štefan Pongrac in Melhior Grodecki – mučenci
sveti Memorij in tovariši – diakon in mučenci
blaženi Ralf Corby – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Regina – devica in mučenka
sveti Sozont – mučenec
sveti Štefan iz Chatillona – menih, škof in mistik
blaženi Tomaž Tsuji ter Ludvik in Janez Maki – duhovnik, redovnik in laika, mučenci.

8. September
blaženi Anton od svetega Bonaventura, Dominik Castellet in tovariši – duhovnika, redovnika, laiki in mučenci
blaženi Evencij Rihard (Evzebij Alfonz) Urjura – učitelj, redovnik in mučenec
sveti Faust, Dij Amon in Peter – duhovniki in škof, mučenci
blaženi Friderik Ozanam – laik
sveti Hadrijan (Adrijan) iz Nikomedije in Natalija – vojak in mučenec, zakonca
sveti Izak Armenski – škof
blaženi Izmaél Escrihuela Esteve – družinski oče in mučenec
blaženi Janez Krstnik Jordan (Frančišek Marija od Križa) – duhovnik in ustanovitelj
blaženi Jožef Cecilij (Bonifacij) Rodríguez González – redovnik, učitelj in mučenec
blaženi Jožefa od Svetega Janeza od Boga Ruano García in Marija Dolores od Svete Evlálije Puig Bonany – redovnici in mučenki
sveti Korbinijan – škof
MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren
blaženi Marín Blanes Giner – oče, bančni uslužbenec in mučenec
blaženi Paskál Fortuňo Almeda – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Peter de Chavanon – duhovnik in opat
blažena Serafina Sforza (Sveva Feltria) – redovnica
sveti Sergij I. – papež
blaženi Teodemir Joahim (Hadrian) Sainz Sainz – učitelj, redovnik in mučenec
blaženi Tomaž Palaser in tovariša – duhovnik in laika, mučenci
sveti Tomaž Villanovski – škof
sveti Viljem iz Reimsa – opat in redovnik

9. September
sveti Ciaran Mlajši – duhovnik in opat
blaženi Frančišek Garate – redovni brat
sveti Gorgonij Rimski – mučenec
sveti Hijacint, Aleksander in Tiburcij – mučenci
blaženi Jakob Deziderat Laval – duhovnik, zdravnik in misijonar
blaženi Jožef de Calella de la Costa – duhovnik, redovnik, mučenec
blaženi Jurij Douglas – učitelj, duhovnik in mučenec
sveti Kveran (Kyran) iz Clonmacnoise – opat
blažena Marija de la Cabeza – žena
blažena Marija Ema Üffing – devica in redovnica
blaženi Peter Bonhome iz Gramata – duhovnik in ustanovitelj
sveti Peter Klaver – duhovnik in redovnik
sveti Valentinijan – škof.

10. September
sveti Agabij iz Novare – škof
sveti Ambrož Edvard Barlow – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Anton Kiuni – puščavnik, redovnik in mučenec
sveti Autbert iz Avranchesa – škof
blaženi Gundisalvus Fusai – redovnik in mučenec
blaženi Jakob Gagnot – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Karel Spinola – redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Nemezij – mučenec
sveti Nemezijan in tovariši – škofi, duhovniki in diakoni, mučenci
sveti Nikolaj Tolentinski – spokornik in duhovnik
blaženi Oglerij – opat
blaženi Peter Sampo – mučenec
sveta Pulherija – cesarica
sveti Salvij iz Albe – odvetnik, opat in škof
blaženi Sebastjan Kimura – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Sosten in Viktor iz Halkedona – vojaka in mučenca
sveti Teodard iz Maastrichta – škof in mučenec
blaženi Tomaž Akaboshi – redovnik, katehet in mučenec.

11. September
sveti Adelf iz Remiremonta – opat
blaženi Antonio González Alonso – laik in mučenec
blaženi Bonaventura Barcelonski (Michele Battista Gran) – redovnik
sveti Daniel (Deiniol) Wyn – škof in opat
sveti Elija Bozzetta (Speleota) iz Aulinasa – puščavnik in menih
sveta Feliks in Regula – brat in sestra, mučenca
blaženi Francesco Bonifacio – duhovnik in mučenec
blaženi Frančišek Mayaudon – duhovnik in mučenec
sveti Janez Gabrijel Perboyre – mučenec
blaženi Jožef Marija Segura Panades – duhovnik in mučenec
blaženi Gašper Koteda, Frančišek Takeya in Peter Shichiemon – katehet in dečka, mučenci
sveti Levdinus Bodon iz Toula – mož, menih in škof
blažena Maria Pierina (Jožefa Marija) De Micheli – devica in redovnica
sveti Pafnucij – puščavnik in škof
sveti Patiens – škof
blaženi Peter od Alcantare (Lovrenc) Villanueva Larrayoz – redovnik in mučenec
sveta Prot in Hijacint – mučenca
sveti Sacerdot Lyonski – škof.

12. September
sveti Ailbe (Albert) – škof
blaženi Apolinarij Franco, Tomaž Zumarraga in tovariši – duhovnika, redovnika in mučenci
sveti Avtonom – škof in mučenec
sveti Frančišek Ch‘oe Kyong-hwan – katehet in mučenec
sveti Gvido – romar in spokornik
sveti Kronid, Leoncij in Serapion – mučenci
Marijino ime – spomin
blaženi Peter Sulpícij Krištof Faverge – redovnik in mučenec
sveti Serapijon iz Aleksandrije in tovariši – mučenci
sveti Tacijan (Tihomil) – mučenec.

13. September
sveti Amat iz Siona – škof
sveti Amat iz Vosgesa – duhovnik in opat
blaženi Avrelij Marija (Benvenut) Villalon Acebron – ravnatelj, redovnik in mučenec
sveti Emilijan iz Valencije – škof
sveti Filip Rimski – škof
sveti Janez Krizostom (Zlatousti) – škof in cerkveni učitelj
blaženi José (Jožef) Álvarez Benavides y de la Torre – duhovnik in mučenec
sveti Julijan – duhovnik in mučenec
blaženi Klavdij Dumonet – duhovnik in mučenec
sveti Litorij – škof
sveti Marcelin – mučenec
blažena Marija od Jezusa López de Rivas – priorica in mistikinja
sveti Maurilij iz Angersa – škof
posvetitev Jeruzalemskih bazilik – spomin
sveti Tobija – svetopisemski mož
sveti Venerij iz Tina – puščavnik in opat.

14. September
sveti Albert Jeruzalemski – škof in mučenec
sveti Gabrijel Taurini Dufresse – škof in mučenec
blaženi Klavdij Laplace – duhovnik in mučenec
blažena Maria Celeste Crostarosa – redovnica in ustanoviteljica
sveti Maternus – škof
sveta Notburga – devica
sveti Peter II. (Mlajši) iz Tarantaisa – opat in škof
Povišanje svetega križa – praznik.

15. September
sveti Aihader iz Jumiegesa – opat
sveti Albin (Alpin) iz Lyona – škof
blaženi Anton Marija Schwartz – duhovnik in ustanovitelj
sveti Aper iz Toula – škof
sveta Emil in Jeremija – diakon in mučenca
blažena Janez Krstnik in Hijacínt od Angelov – poročena moža, kateheta in mučenca
blaženi Kamil (Camillus) Costanzo – redovni brat in mučenec
sveta Katarina Genovska – mistikinja
blaženi Ladislav Miegon – duhovnik kurat in mučenec
sveti Nicet Got – mučenec
sveti Nikomed – duhovnik in mučenec
blaženi Paskal Penades Jornet – duhovnik in mučenec
blaženi Pavel Manna – duhovnik in misijonar
blaženi Roland (Orlando) de Medicis – puščavnik
sveti Straton, Valerij, Makrobij in Gordijan – mučenci
sveti Valerijan – mučenec
sveti Valerijan, Makrin in Gordijan in Straton – mučenci
Žalostna Mati Božja (Dolores) – spomin.

16. September
sveti Abundij in tovariši – duhovnik, diakon in mučenci
sveti Ciprijan – škof in mučenec
blaženi Dominik Shobioye, Mihael in Pavel Timonoya – katehet, oče in sin, mučenci
sveta Edita iz Wiltona – kraljična, devica in nuna
sveta Evfemija – mučenka
blaženi Ignacij Casanovas – duhovnik in mučenec
sveti Janez (Juan) Macias iz Lime – redovni brat
sveti Kornelij – papež in mučenec
sveta Ljudmila – kneginja
blaženi Lovrenc (Salvador) Ferrer Cardet in tovariša – duhovnik, redovniki in mučenci
sveta Lucija in Geminijan iz Rima – vdova, mučenca
blaženi Ludvik Aleman iz Provanse – opat, škof in kardinal
sveti Martin iz Huerte – menih in škof
sveti Ninijan – škof
sveti Prisk iz Nocere – škof in mučenec
sveta Rogel in Servusdei – menih in služabnik, mučenca
blaženi Viktor III. – papež
sveti Viktor, Feliks, Aleksander in Papija – mučenci
sveti Vital iz Savignyja – opat.

17. September
sveti Emanuel Nguyen Van Trieu – duhovnik in mučenec
sveti Frančišek Marija iz Camporossa – redovni brat
sveta Hildegarda iz Bingna – redovnica in cerkvena učiteljica
blaženi Janez Ventura Solsona – duhovnik in mučenec
blaženi Kerubin Testa – duhovnik in puščavnik
sveta Kolumba iz Kordobe – devica in mučenka
sveti Lambert iz Maastrichta – škof in mučenec
blažena Leonella (Rosa Marija) Sgorbati – redovnica in mučenka
sveti Peter de Arbues iz Saragoze – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Reginald – puščavnik
sveti Robert Bellarmino – škof in cerkveni učitelj
sveti Roding – opat
sveti Satiro – odvetnik
sveti Sigmund (Žiga) Felix Felinski – škof
blaženi Sigismund Sajna – duhovnik in mučenec
sveti Stanislav Jezusa Marije (Jan Papczyński) – duhovnik, redovnik in profesor
blaženi Timotej Valero Perez – duhovnik, redovnik in mučenec
vtisnjenje ran sv. Frančišku – spomin.

18. September
blaženi Ambrož (Salvator) Chulia Ferrandis in tovariši – duhovnika in redovniki, mučenci
sveta Ariadna – mučenka
blažena David Okelo in Gild Irwa iz Ugande – kateheta in mučenca
sveti Dominik Trach – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Evmenij iz Gortine – škof
sveti Evstorgij – škof
blažena Ferdinand García Sendra in Jožef García Mas – duhovnika in mučenca
sveti Ferreol – vojak in mučenec
sveti Ferreol iz Limogesa – škof
sveta Irena Ciprska – mučenka
sveti Jožef Kupertinski – duhovnik
blaženi Jožef Kut – duhovnik in mučenec
blaženi Karel Eraňa Guruceta – redovnik in mučenec
sveti Metod iz Olimpa – škof in mučenec
sveti Ocean – mučenec
sveta Riharda – cesarica
sveti Senarij – škof.

19. September
sveti Alfonz de Orozco – duhovnik, redovnik in mistik
sveti Arnulf iz Gapa – škof
sveti Ciriak iz Buonvicina – opat
sveta Emilija Marija de Rodat – redovna ustanoviteljica
sveti Evstohij – senator in škof
sveta Feliks in Konstancija iz Nocere – brat in sestra, mučenca
sveti Fest, Prokul in tovariši – diakona, lektor, mučenci
blažena Frančiška Cualladó Baixauli – devica in mučenka
sveti Goerih (Abbon) iz Metza – škof
blaženi Hijacínt Hoyuelos González – redovnik in mučenec
sveti Januarij – škof in mučenec
sveti Karel Hyon Song-mun – katehet in mučenec
sveti Lantbert (Lambert) iz Freisinga – škof
sveta Marija de Cervellon iz Barcelone – devica in ustanoviteljica
sveti Marijan – puščavnik
blažene Marija od Jezusa de la Iglesia y de Varo in Marija Dolores Aguiar-Mella y Díaz – device in mučenke
sveti Pelej, Nil, Elija in Patermutij – škofa, duhovnik in mučenci
sveta Pompoza – devica in mučenka
sveti Sekvan – duhovnik in opat
sveti Teodor Angleški – škof
sveti Trofim – mučenec.

20. September
blaženi Adelpret – škof in mučenec
sveti Andrej Kim Taegon – duhovnik in drugi korejski mučenci
sveti Dorimedont – mučenec
blaženi Evlogij iz Frigije – duhovnik in mučenec
sveti Evstahij, Teopista in sinova – zakonca, družina in mučenci
sveta Favsta in Evlazij – devica in uradnik, mučenca
blaženi Frančišek Martin Fernandez de Posedas – redovnik in duhovnik
blaženi Frankonij iz Villersa – redovni brat
sveti Hipatij, Asijan in Andrej – škofa in duhovnik, mučenci
blaženi Janez Evstahij iz Walcourta – opat
sveti Janez Karel Cornay – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti Jožef Marija de Yermo y Parres – duhovnik in ustanovitelj
sveti Lovrenc Han I-hyong in tovariši – katehet, mučenci
blaženi Tomaž Johnson – duhovnik in mučenec.

21. September
sveti Aleksander Rimski – mučenec
blaženi Bonifacij iz Cîteauxa – opat
sveta Debora – prerokinja in sodnica v Izraelu
sveti Evzebij, Nestab, Zenon in Nestor – mučenci
sveta Frančišek Jaccard in Tomaž Tran Van Thien – duhovnik in bogoslovec, mučenca
sveti Gerulf iz Tronchinnesa – mladenič in mučenec
sveti Jona – prerok
sveti Kadok – opat
sveti Kastor – odvetnik in škof
sveti Kvadrat – učenec apostolov
sveti Landelin iz Ettenheima – menih, puščavnik in mučenec
sveti Lovrenc Imbert, Peter Maubant in Jakob Chastan – škof in duhovnika, mučenci
blaženi Marko de Mutina Scalabrini – duhovnik in redovnik
blaženi Martin iz Francije – duhovnik in kardinal
sveti Matej – evangelist in apostol
sveta Mavra iz Troyesa – devica in mistikinja
sveti Pamfilij Rimski – mučenec
blaženi Rosario Angelo Livatino – sodnik in mučenec
blažena Vincencij Galbis Girones in Emanuel Torro Garcia – družinska očeta in mučenca.

22. September
sveta Bazila (Bazilija) – mučenka
sveta Emerita Rimska – devica in mučenka
sveti Emmeram iz Regensburga – škof in mučenec
sveti Florencij – duhovnik in puščavnik
blaženi Gerard iz Tournaia – opat in škof
blaženi German Gozalvo Andreu – duhovnik in mučenec
sveti Ignacij iz Santhia – duhovnik in redovnik
blaženi Jožef Marchandon – duhovnik in mučenec
blaženi Karel Navarro – duhovnik, redovnik, učitelj in mučenec
sveti Lauton (Laud) – škof
blažena Marija od Očiščevanja Vidal Pastor – učiteljica, devica in mučenka
sveti Mavricij in tovariši – mučenec
blaženi Oton – menih in škof
sveta Pavel Chong Ha-sang in Avguštin Yu Chin-gil – kateheta in mučenca
sveta Salaberga – opatinja
sveti Silvan – puščavnik
blažena Vincencij Pelufo Corts in Jožefa Moscardo Montalva – duhovnik in devica, mučenca
blaženi Vincencij Sicluna Hernandez – duhovnik in mučenec.

23. September
sveti Adamnan – duhovnik in opat
sveti Andrej, Janez, Peter in Anton – mučenci
blažena Bernardina Marija Jablonska – mistikinja in ustanoviteljica
blažena Emilija Tavernier Gamelin – redovna ustanoviteljica
blaženi Francisco (Frančišek) de Paula Victor – duhovnik
blažena Helena Duglioli Dall‘Olio – vdova
blaženi Jožef Stanek – duhovnik in mučenec
sveti Konstancij – cerkovnik
sveti Krištof, Anton in Janez iz Tlaxcale – mučenci
sveti Liberij – papež
sveti Lin – papež in mučenec
sveti menihi iz Oseka – mučenci
blaženi Peter Acotanto iz Benetk – menih
sveti Pij iz Pietrelcine – redovnik, spovednik in mistik
blažene Sofija Ximenez Ximenez, Marija od Očiščevanja od Svetega Jožefa Ximenez in Marija Jožefa del Rio Mesa – družinska mati, nune in mučenke
sveti Sosij – diakon in mučenec
sveta Tekla – devica in mučenka
blaženi Viljem (Wilhelm) Way iz Kingstona – duhovnik in mučenec
blaženi Vincencij Ballester Far – duhovnik in mučenec
sveta Zaharija in Elizabeta – starša Janeza Krstnika

24. September
sveti Anatolij Milanski – škof
sveti Andohij, Tirs in Feliks – mučenci
sveti Anton Gonzalez – duhovnik, redovnik, misijonar in mučenec
blaženi Anton Martin Slomšek – škof
blaženi Dalmacij Moner iz Gerone – duhovnik in redovnik
sveti Gerard Sagredo – škof in mučenec
blažena Gil Valls od Učlovečenja – devica, učiteljica, katehistinja in mučenka
sveti Isarn – opat
blaženi Jožef Marija Ferrandiz Hernandez – duhovnik in mučenec
blaženi Jožef Rajmond Ferragud Girbes – družinski oče in mučenec
blaženi Jožef Rajmund Paskal Ferrer Botella – duhovnik in mučenec
blažena Kolúmba (Ivana) Gabriel – opatinja in ustanoviteljica
sveti Lup – puščavnik in škof
sveta Marija – rešiteljica jetnikov
blažena Marija Vela y Cueto iz Avile – nuna
sveti menihi iz Nonantole – mučenci
blaženi Nikolaj (Niels) Stigsen iz Roskilde – škof
sveti Pacifiki – redovnik in mučenec
sveti Rustik iz Clermonta – škof
blažena Viljem Spenser in Robert Hardesty – duhovnik in laik, mučenca.

25. September
sveti Avnaharij iz Auxerra – škof
blaženi Balduin iz Boudela – menih, puščavnik in ustanovitelj
sveti Ceolfrith (Geoffrey) – opat
blaženi Cezarij iz Heisterbacha – prior
sveti Ermenfrid iz Cusance – opat
sveti Finbarr – škof
sveti Firmin – škof in mučenec
sveti Herkulan iz Rima – vojak in mučenec
blaženi Janez Peter (Jožef) Bengoa Aranguren in tovariši – duhovnik in redovnika, mučenci
blaženi Jožef (Jose) Anton Gomez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Kleofa – Jezusov učenec
blaženi Marko Criado – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Pavel in Tatta, Sabinijan, Maksim, Ruf in Evgenij – zakonca in sinovi
sveti Principij – škof
sveti Sergij Radoneški – menih
sveti Solemnij – škof.

26. September
sveti Adam (Odan) iz Ardagha – menih in škof
blaženi Alojzij Tezza – duhovnik, redovnik in ustanovitelj
blaženi Bonaventura (Julij) Esteve Flors iz Puzole – redovnik, duhovnik in mučenec
sveta Ciprijan in Justina iz Nikomedije – škof in devica, mučenca
sveti Evzebij iz Bologne – škof
blaženi Gašper (Kaspar) Stanggassinger iz Garsa – duhovnik in redovnik
sveti Gideon – svetopisemski mož in sodnik
sveta Kozma in Damijan – mučenca
blažena Krescencija Valls Espi – devica in mučenka
blaženi León (Emanuel) Legua Martí – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Lucija de Calata Hieron – devica in tretjerednica
blažena Marija Jordá Botella – devica in mučenka
blažena Marija od Odpuščanja Noguera Albelda – devica in mučenka
blaženi Marija od Zatočišča (Terezija) Rosat Balasch in Marija od Kalvárije (Jožefa) Romero Clariana – redovnici in mučenki
sveti Nil Rossanski – spokornik
blaženi Peter iz Benise – redovnik, duhovnik in mučenec
blažena Rafael Pardo Molina in Jožef Marija Vidal Segú – redovnika in duhovnik, mučenca
sveti Sebastijan Nam I-gwan in tovariši iz Seula – laiki in mučenci
sveti Senator – mučenec
blaženi Štefan de Rossano – menih
sveta Terezija (Maria Vittoria) Couderc – redovnica

27. September
sveta Adolf in Janez – brata in mučenca
sveti Bonfilij – opat in škof
sveti Elzear de Sabran – grof in tretjerednik
blaženi Fidelis iz Puzole – redovni brat in mučenec
blaženi Fidelis (Marijan) Kliment Sanchez iz Sagunta – redovnik in mučenec
sveta Florentin in Hilarij – mučenca
blaženi Frančiška Ksaverija (Marija) Fenollosa Alcayna in Herminija Martinez Amigo – tretjerednica in mati, mučenki
sveti Gilbert iz Clairvauxa – menih
sveta Hiltruda – devica in rekluza
blažena Ivana iz Groheima – opatinja
blaženi Janez Krstnik Loborier du Vivier iz Rocheforta – diakon in mučenec
blaženi Jožef Fenollosa Alcayna iz Sagunta – duhovnik in mučenec
sveti Kaj Milanski – škof
blaženi Lovrenc da Ripafracta – duhovnik in redovnik
blažena Marija Agustina de Jesus Rivas Lopez – devica, redovnica in mučenka
sveti Vincencij Pavelski – ustanovitelj lazaristov.

28. September
sveti Alfej, Aleksander in Zosim – bratje in mučenci
blaženi Alojzij (Luigi) Monza – duhovnik
blažena Amálija Abad Casasempere – družinska mati in mučenka
sveti Annemund iz Lyona – škof in mučenec
blaženi Bernardin Feltreški – redovnik in pridigar
sveti Eksuperij iz Toulousa – škof
sveta Eustohija – devica
sveti Favst iz Rieza – opat in škof
blaženi Frančišek Ksaver Ponsa Casallarch – redovnik in mučenec
sveti Hariton – opat
sveta Huniald in Gisilarij iz Salzburga – duhovnika in misijonarja
blaženi Janez Shozaburo in tovariši – tretjeredniki in mučenci
blaženi Jožef Tarrats – redovni brat in mučenec
sveta Lioba (Ljubica) – devica in redovnica
sveti Lovrenc de Manila Ruiz in tovariši – laik in mučenci
blaženi Nicéta (Nikita) Budka – škof in mučenec
sveti Salonij iz Ženeve – menih in škof
sveti Simon de Rojas – duhovnik in redovnik
sveti Staktej iz Rima – mučenec
sveti Venčeslav – češki knez in mučenec
sveti Zama – škof

29. September
sveti Adelrih iz Ufenaua – duhovnik in puščavnik
blaženi Darío Hernandez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Evtihij, Plavt in Heraklej – škof in mučenci
blaženi Frančišek Pavelski Castelló i Aleu – kemijski inženir in mučenec
sveti Fraternus – škof
blaženi Herman iz Waldsassna – opat
blaženi Jakob (Santiago) iz Rafelbunola – redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Janez Duklanski – redovnik
blaženi Janez iz Montmiráila – vitez in menih
blaženi Karel de Blois – vojvoda
sveti Kiriak – puščavnik
sveti Liudvin (Liutwin) iz Mettlacha – vdovec, menih in škof
sveti Mavricij iz Carnoeta – opat
sveti Mihael, Gabrijel, Rafael – nadangeli
sveti Mihael González de Aozaraza de Leibar in tovariši – mučenci
blaženi Nikolaj iz Force di Palena – duhovnik in redovnik
blaženi Pavel (Pablo) Bori – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Renato (Rene) Goupil – zdravnik, redovnik in mučenec
svete Ripsimis, Gajana in tovarišice – mučenke
blaženi Vicencij Sales Genovés- redovnik in mučenec.

30. September
sveti Amat iz Nusca – škof
sveti Antonin iz Piacenze – vojak in mučenec
sveta Evzebija iz Marseilla – devica
blažena Felicija Meda iz Pesara – opatinja
sveti Frančišek Borgia – vojvoda in redovnik
blaženi Friderik Albert iz Lanza – duhovnik in ustanovitelj
sveti Gregor Razsvetitelj – škof
sveti Hieronim – duhovnik in cerkveni učitelj
sveti Honorij – menih in škof
sveti Ismidon iz Die – škof in romar
blaženi Janez Nikolaj Cordier – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Konrad iz Uracha – škof in kardinal
sveti Simon iz Crepyja – grof, menih in puščavnik
sveta Urs in Viktor – vojaka in mučenca
sveta Zofija – mučenka.

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December