sveti Donacijan, Presidij, Mansuet, German, Fuskul in Letus – škofje in mučenci

Spomin svetih škofov v Afriki: Donacijána, Presídija, Mansuéta, Germána in Fúskula, ki so bili v vandalskem preganjanju na ukaz arijanskega kralja Hunneríha, zaradi zagovarjanja katoliške vere, z gorjači strašno tepeni in izgnani. Z njimi je trpel tudi Létus, neptski in bizacénski škof, vztrajen in zelo učen mož, ki je bil po dolgotrajnem smradu ječe zažgan.
Vir