Julij

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. Julij
blaženi Alojzij Obdulio Arroyo Navarro – laik, tretjerednik, katehet in mučenec
blaženi Anton Rosmini – duhovnik, redovnik in filozof
sveti Aron – Mojzesov brat
sveti Domicijan – puščavnik in opat
sveti Eparhij iz Angoulema – duhovnik in opat
sveta Estera – svetopisemska žena
sveti Golven iz Leona – puščavnik in škof
Jezusova presveta kri – opuščeni praznik
blažena Jurij Beesley in Montford Scott – duhovnika in mučenca
sveti Karilef iz Le Mansa – opat
sveti Martin – škof
sveti Oliver Plunkett – škof in mučenec
sveta Regina iz Denaina – vdova
sveti Teodorih iz Reimsa – duhovnik in opat
blaženi Tulio (Marcel) Maruzzo – duhovnik, redovnik in mučenec

2. Julij
sveti Acest, Longin in Megist – vojaki in mučenci
sveti Bernardin Realino – duhovnik
blažena Evgenija Joubert – devica, redovnica in katehistinja
blažena Janez in Peter Becchetti – brata, duhovnika in redovnika
blaženi Janez iz Uppsale – škof
sveti Liberat in tovariši – opat in mučenci
sveti Lidan – opat
blažena Marija iz Liere – devica in konverza
sveta Martinijan in Proces – vojaka in mučenca
sveta Monegunda – puščavnica
sveti mučenci iz Kampanije
blaženi Peter Luksemburški – škof
Ptujskogorska Mati Božja (“Šentvoršca”) – spomin
sveti Svithin – škof.

3. Julij
sveti Anatolij – carigrajski patriarh
sveti Anatolij iz Laodiceje – škof
sveti Evlogij in tovariši iz Carigrada – mučenci
sveti Filip Phan Van Minh – duhovnik in mučenec
sveti German – škof
sveti Heliodor – škof
sveti Jožef Nguyen Đinh Uyen – tretjerednik, katehet in mučenec
sveti Leon II. – papež
blažena Marija Ana Mogas Fontcuberta iz Fuencarrala – devica in ustanoviteljica
sveta Marko in Mocijan – mučenca
sveti Memnon – vojak in mučenec
sveta Peter Žao Ming-žen in Janez Krstnik Žao Ming-xi – brata in mučenca
sveti Rajmund Gayrard – učitelj in vdovec
sveti Tomaž – apostol
sveti Trifon iz Aleksandrije in tovariši – mučenci

4. Julij
sveti Albert Quadrelli iz Rivolta – škof
sveti Andrej iz Krete – škof
sveti Anton Daniel – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Berta – rekluza
sveta Elizabeta Portugalska – kraljica in redovnica
sveti Florencij iz Cahorsa – škof
blaženi Janez Cornelius in tovariši – duhovnik, redovnik, laiki in mučenci
sveti Jukundijan iz Afrike – mučenec
sveti Lavrijan iz Vatana – mučenec
blažena Marija Crocifissa Curcio – karmeličanka, redovna ustanoviteljica
sveta Natalija iz Toulousa – devica in redovnica
blaženi Peter Gregor Frassati – tretjerednik
blaženi Peter Kibe Kasui in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveti Urh – škof
sveti Valentin iz Limogesa – duhovnik in puščavnik

5. Julij
sveti Anton Marija Zaccaria – duhovnik
sveti Atanazij (Abraham) iz Atosa – iguman
sveti Atanazij Jeruzalemski – diakon in mučenec
sveta Ciprila – mučenka
sveta Ciril in Metod – slovanska apostola in sozavetnika Evrope
sveti Domecij Medici – zdravnik in puščavnik
Pričevalec Hugo svetoviktorski – teolog in mistik
blaženi Jurij Nichols, Rihard Yaxley, Tomaž Belson in Humfred Pritchard – duhovnika in laika, mučenci
sveta Marta – mati in vdova
blaženi Matej Lambert, Robert Meyler, Edvard Cheevers in Patricij Cavanagh – pek, mornarji in mučenci
sedem radosti blažene Device Marije – praznik
sveti Štefan iz Niceje – škof in mučenec
sveti Terezija Chen Jin-xie in Rose Chen Ai-xie – sestri, devici in mučenki
sveti Tomaž iz Terreta – opat
sveta Zoa (Zoe) iz Rima – žena in mučenka

6. Julij
blaženi Avguštin Jožef (Elija) Desgardin – menih in mučenec
sveta Dominika (Ciriaca) iz Tropeje – mučenka
sveti Goar iz Akvitanije – duhovnik in puščavnik
blaženi Herman iz Heisterbacha – menih in kantor
sveti Just iz Kondata – menih
sveta Marija Goretti – mučenka
blažena Marija Terezija Ledochowska – devica, grofica in ustanoviteljica
sveta Monenna iz Killeevyja – opatinja
sveta Nazarija Ignazija March Mesa – devica, misijonarka in ustanoviteljica
sveti Palladij Škotski – škof
sveti Peter Wang Zoulong – mučenec
sveti Romul – škof in mučenec
sveti Sisoes Veliki – puščavnik
blažena Suzana Agata (Marija Roza) de Loye – devica, redovnica in mučenka
blaženi Tomaž Alfield – duhovnik in mučenec.

7. Julij
sveta Antonin Fantosati in Jožef Marija Gambaro – škof in duhovnik, redovnika, misijonarja in mučenca
blaženi Benedikt XI. – redovnik in papež
sveta Edilburga – devica, kraljična in opatinja
sveti Hedda – opat in škof
blažena Ifigenija od svetega Mateja – devica, redovnica in mučenka
blaženi Janez Jožef Juge de Saint-Martin – duhovnik, kanonik in mučenec
sveti Mael Ruain – opat in škof
blažena Marija Romero Meneses – redovnica
sveti Marko Ji Tian-xiang – zdravnik in mučenec
blaženi Oddini Barotti iz Fossana – duhovnik
sveti Odo iz Urgella – škof
sveti Panteno Aleksandrijski – pridigar
blaženi Peter To Rot – mučenec
blaženi Rogerij Dickenson, Radulf Milner in Laverenc Humphrey – duhovnik, poljedelec in oče, mladenič, mučenci
sveti Vilibald – škof

8. Julij
sveta Akvila in Priscila (Priska) – zakonca in mučenca
sveti Avspicij – škof
blažena Benedikta iz Glasa – nuna in mučenka
sveti Disibod – puščavnik
blaženi Evgenij III. – papež
sveta Glicerija – mučenka
sveti Hadrijan III. – papež
sveti Janez Wu Wenjin – katehet in mučenec
sveti Kilijan in tovariša iz Würzburga – škof, diakon in duhovnik, mučenci
sveta Landrada iz Bilsna – opatinja
sveti Lovrenc Razsvetljevalec – opat in mučenec
blaženi Mancij Araki iz Šimbare – mučenec
sveti menihi Abrahamiti iz Carigrada – mučenci
sveti Pankracij – puščavnik, škof in mučenec
sveti Prokopij – vojak in mučenec.

9. Julij
blaženi Alojzij (Luigi) Caburlotto – duhovnik in ustanovitelj
sveti Avdaks iz Thore – jetniški paznik in mučenec
sveti Avguštin Žao Rong in tovariši – duhovnik in mučenci
sveti Brikcij iz Martule – škof in pričevalec
blaženi Ciril iz Gortyne – škof in mučenec
blaženi Fidelis (Hieronim) Chojnacki – redovnik, bogoslovec in mučenec
sveti Gregor Grassi, Frančišek Fogolla in tovariši – škofa, redovnice, bogoslovci, laiki in mučenci
blaženi Hadrijan Fortescue – družinski oče, vitez in mučenec
blažena Ivana Scopelli – devica in karmeličanka
sveti Joahim He Kai-ži – kovač, vdovec, katehet in mučenec
blažene Melanija in Marija Ana Magdalena de Guilhermier in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Nikolaj Pieck in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveta Pavlina od Srca Jezusovega – devica, redovnica in ustanoviteljica
sveta Veronika Giuliani – devica in mistikinja
sveti Zenon in tovariši iz Rima – mučenci

10. Julij
sveti afriški mučenci
sveta Amalija (Amalberga) – devica in redovnica
sveta Anatolija – mučenka
sveti Anton Nguyen Huu Quynh – oče, zdravnik, katehet in mučenec
sveti Apolonij Sardenski – mučenec
sveta Bianor in Silvan iz Pisidije – mučenca
blaženi Engelbert Kolland in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci iz Damaska
sveti Felíks, Filip, Vitál, Martiál, Aleksander, Silán in Januárij – mučenci
sveti Kanut (Knud) IV. – kralj in mučenec
blaženi Marija Gertrúda od Svete Sófije de Ripert d‘Alauzin in Neža od Jezusa (Sílvija) de Romillon – redovnici in mučenki
sveti nikopolski mučenci
sveti Pasharij iz Nantesa – škof
sveta Peter Nguyen Khac Tu in Anton Nguyen Huu (Nam) Quynh – kateheta in mučenca
sveti Peter Vincioli – duhovnik in opat
sveti Rufina in Sekunda – nuni in mučenki
sveta Viktorija – mučenka

11. Julij
sveti Abundij iz Kordobe – duhovnik in mučenec
svete Ana An Xin-ži in tovarišice – device in mučenke
sveti Benedikt iz Nursije – opat in zavetnik Evrope
blaženi Bertrand iz Grandselve – opat
sveti Drostan – opat in puščavnik
sveti Hidulf iz Moyenmoutiera – škof in opat
sveti Ketill (Kjeld) – duhovnik
sveti Leoncij II. Mlajši – škof
sveti Marcijan – mučenec
sveta Marcijana – devica in mučenka
sveta Olga Kijevska – kneginja
sveti Pij I. – papež
sveta Placid in Sigisbert – mučenec in opat
blažene Rozalija Klotilda od Svete Pelagije Bes in tovarišice – device in mučenke
blažena Tomaž Benstead in Tomaž Sprott – duhovnika in mučenca

12. Julij
sveta Agnes (Neža) Le Thanh (Đe) – družinska mati in mučenka
blaženi David Gunston – vitez in mučenec
sveti Janez Gualbert – vitez, puščavnik, ustanovitelj in opat
sveti Janez Jones – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Klemen Ignacij Delgado Cebrian – škof in mučenec
sveti Leon I. – opat
blažena Ludvik in Zelija Martin – zakonca in starša sv. Terezije Deteta Jezusa
blaženi Matija Araki in tovariši iz Nagasakija – mučenci
sveta Mohor in Fortunat – mučenca
sveta Nabor in Feliks – mučenca
sveti Paternijan – škof
sveta Prokl in Hilarij – mučenca
blažena Roza od Svetega Ksaverja (Magdalena Terezija) Tallien in tovarišice – nune in mučenke
sveta Veronika – svetopisemska žena
sveti Viventiol – menih in škof

13. Julij
sveti Aleksander in trideset vojakov – mučenci
sveti Emanuel Le Van Phung – družinski oče in mučenec
sveti Evgenij iz Kartagine – škof
sveti Ezdra – duhovnik in pisar
blaženi Ferdinand Marija Baccilieri – duhovnik in ustanovitelj
sveti Henrik II. – kralj
blaženi Jakob de Voragine – redovnik in škof
sveta Kunigunda – cesarica
blažena Ludvik Armand Jožef Adam in Jernej Jarrige de la Morelie de Biars – duhovnika, redovnik in mučenca
blažene Magdalena od Božje Matere (Elizabeta) Verchiére in tovarišice – device in mučenke
sveta Miropa (Myropa) – mučenka
sveti Serapion – mučenec
sveti Sila (Silvan) – učenec apostolov
blaženi Tomaž Tunstal iz Norwicha – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Turiavus – opat in škof

14. Julij
blažena Angelina – tretjerednica
blaženi Foka (Phokas) iz Ponta – škof in mučenec
sveti Frančišek Solano – redovnik in duhovnik
blaženi Gašper (Gaspar) de Bono – duhovnik in redovnik
blaženi Hroznata – vdovec, menih in mučenec
sveti Janez Wang Guixin iz Nan-gonga – mučenec
sveti Kamil de Lellis – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Marhelm – duhovnik in menih
blaženi Mihael Gebre – duhovnik, mučenec
sveti Optatijan – škof
blaženi Rihard Langhorne – družinski oče, odvetnik in mučenec
sveta Toskana – vdova in nuna
sveti Vincenc Madelgarij – zakonski mož in menih.

15. Julij
sveti Abudemij – mučenec
blažena Ana Marija Javouhey – devica in ustanoviteljica
sveti Atanazij iz Neaplja – škof
blaženi Bernard II. Badenski – mejni grof, mirovni poslanec
sveti Bonaventura – škof in cerkveni učitelj
sveti Evtropij, Zosima in Bonosa – mučenci
sveti Feliks – škof in mučenec
sveti Filip in tovariši – mučenci
sveti Gumbert iz Ansbacha – opat in ustanovitelj
blaženi Ignacij de Azevedo in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveti Jakob iz Nisibe – menih in škof
sveti Jožef Studit iz Soluna – škof
sveti Katulin in tovariši – diakon in mučenci
sveti Plehelm iz Roermonda – škof
sveti Vladimir Kijevski – knez

16. Julij
blažena Andrej de Soveral in Dominik Carvalho – duhovnik, redovnik in laik, mučenca
sveti Antioh – mučenec
sveti Atenogen – škof in mučenec
sveti Bartolomej de Martyribus Fernandes – redovnik in škof
sveti Helerij – puščavnik in mučenec
blažena Irmengarda – opatinja
blažena Janez Sugar in Robert Grissold – duhovnik in laik, mučenca
Karmelska Mati božja
sveta Marija Magdalena Postel – redovna ustanoviteljica
blažena Marija Guadalupe Ortiz – laikinja
sveta Monulf in Gondulf iz Maastrichta – škofa
blažena Nikolaj Savouret in Klavdij Béguignot – duhovnika, redovnika in mučenca
sveti Reinilda, Grimoald in Gondulf iz Saintesa – devica, diakon in služabnik, mučenci
blaženi Simon da Costa – redovnik in mučenec
sveti Sisenand iz Kordobe – diakon in mučenec

17. Julij
sveti Aleš – spokornik
sveta Andrej Zoerard in Benedikt iz Nitre – puščavnika
sveti Ennodij – škof
sveti Fredegand iz Kerkelodorja – menih in opat
sveta Hedvika (Hedviga) Poljska – kraljica
sveti Hijacint – mučenec
sveti Justa in Rufína – devici in mučenki
sveti Kenelm (Cynehelm) iz Winchelcumbe – vojvoda in mučenec
sveti Koloman – romar in mučenec
sveta Marcelina – devica
sveti Leon IV. – papež
blaženi Pavel Peter Gojdič – škof in mučenec
sveti Peter Liu Zi-yu – laik in mučenec
sveti scilitanski mučenci
blažene Terezija od svetega Avguština (Marija Magdalena Klaudija) Lidoine in tovarišice – nune in mučenke
sveti Teodozij – škof.

18. Julij
sveti Arnulf iz Metza – državnik, škof in puščavnik
sveti Bruno iz Segnija – škof
sveti Dominik Nikolaj Đinh Đat – vojak in mučenec
blaženi Elija iz Koštabone – diakon
sveti Emilijan – mučenec
sveti Filastrij – škof
sveti Friderih iz Utrechta – škof
blaženi Janez Krstnik de Bruxelles – duhovnik in mučenec
sveti Matern – škof
sveti Rufil iz Forlimpopola – škof
sveta Simfroza in sinovi – mučenci
sveti Simon iz Lipnice – duhovnik in redovnik
blažena Tarsícija (Olga) Mackiv iz Krystonopila – nuna in mučenka
sveta Teodozija – nuna in mučenka
blaženi Tiburcij Arnaiz Muñoz – duhovnik, redovnik in ustanovitelj

19. Julij
blažena Ahilej (Jožef) Puchala in Herman (Karel) Stępień – duhovnika, redovnika in mučenca
sveti Arsenij Veliki – puščavnik
sveta Aurea iz Cordobe (Zlata) – mučenka
sveti Bernold (Bernulf) – škof
sveti Dij Thaumaturg – duhovnik in arhimandrit
sveta Elizabeta Qin Bian-ži in Simon Qin Chun-fu – mati in sin, mučenca
sveti Epafra – škof in mučenec
sveti Janez Krstnik Žou Wu-rui – mučenec
sveti Janez Plessington iz Chestra – duhovnik in mučenec
sveti Macedonij, Teodul in Tacijan – mučenci
sveta Makrina Mlajša – devica, redovnica in puščavnica
blaženi Peter Crisci iz Foligna – puščavnik
sveti Simah – papež
blažena Stilla – devica.

20. Julij
sveti Apolinarij – škof in mučenec
sveti Avrelij – škof
blaženi Bernard iz Hildesheima – škof
sveti Elija – prerok
sveti Frumencij – škof
blaženi Jožef Barsaba Justus – Jezusov učenec
sveti Jožef Marija Díaz Sanjurjo – redovnik, škof in mučenec
sveti León Ignacij Mangin – redovnik in mučenec
blaženi Luigi (Alojzij) Novarese – duhovnik
sveta Magdalena Yi Yong-hui in tovariši – mučenci
sveta Marjeta Antiohijska – mučenka
sveti Pavel Denn – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Pavel iz Kordobe – diakon in mučenec
sveti Peter Žou Ri-xin – mučenec
sveti Vulmar – duhovnik

21. Julij
sveti Alberik Crescitelli – duhovnik in mučenec
sveti Arbogast – škof
sveti Danijel – prerok
blaženi Gabrijel Pergaud – duhovnik in mučenec
sveti Janez iz Edesse- puščavnik
sveti Jožef Wang Yu-mei – laik in mučenec
sveta Julija iz Troyes – devica in mučenka
sveti Lovrenc Brindiški – redovnik in cerkveni učitelj
sveta Prakseda Rimska – devica in mučenka
sveti Simeon Salos – puščavnik
sveti Viktor iz Marseilla – vojak in mučenec.

22. Julij
sveti Ana Wang, Lucija Wang Wang-ži in Andrej Wang Tian-qing – devica, mati in sin, mučenci
sveti Atanazij – menih
blaženi Avguštin da Biella Fangi – duhovnik in redovnik
sveti Ciril Antiohijski – škof
sveti Filip Evans – redovnik in mučenec
sveti Gvalterij iz Lodija – negovalec in ustanovitelj
sveti Hieronim iz Pavije – škof
blaženi Jakob Lombardie iz Limogesa – duhovnik in mučenec
sveti Janez Lloyd iz Cardiffa – duhovnik in mučenec
blažena Marija Ines Tereza Najsvetejšega zakramenta – redovnica
sveta Marija Magdalena – spokornica
sveti Masulitanski mučenci
sveti Menelej – opat
sveti Platon – mučenec
sveti Vandregisel – duhovnik in opat

23. Julij
blaženi Bazilij Hopko iz Prešova – škof in mučenec
sveta Brigita Švedska – redovna ustanoviteljica
sveti Ezekijel – prerok
blaženi German od Jezusa in Marije in tovariši – duhovniki, redovniki in mučenci
blažena Ivana iz Orvieta – tretjerednica
sveti Janez Kasijan – duhovnik
blaženi Jožef Sala Pico – duhovnik in mučenec
blaženi Kristin (Adalbert, Vojteh) Gondek – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Nikefor od Jezusa in tovariši – duhovnik, redovniki in mučenci
blaženi Peter Ruiz de los Paňos – duhovnik in mučenec
sveti Sever – mučenec
sveti Valerijan – menih in škof.

24. Julij
sveti Balduin iz Rieta – opat
sveta Boris in Gleb iz Kijeva – kneza in mučenca
blaženi Cándid Castán San José in 23 tovarišev misijonarjev oblatov – laik, misijonarji in mučenci
sveti Charbel (Šarbel) Makluf – duhovnik in puščavnik
sveti Deklan – škof
sveta Evfrazija iz Tebaide – devica, puščavnica in redovnica
sveti Fantin – konjski hlapec
blaženi Janez Tavelli iz Tossignana – redovnik in škof
sveta Kinga (Kunigunda) iz Stary Sacza – princesa, devica, vdova in prednica
blažena Kristina Belgijska – pastirica in mistikinja
sveta Kristina iz Bolsena – mučenka
sveti Krištof – mučenec
blažene mučenke španske državljanske vojne iz Guadalajare – redovnice in mučenke
sveta Sigolena – redovnica
sveti Viktorin in tovariši – škof in vojaki, mučenci

25. Julij
blaženi Anton (Nikolaj) Lucci iz Bovina – redovnik in škof
sveta Beat in Bant iz Trierja – duhovnika in puščavnika
blaženi Frančišek Aranha – redovni brat in mučenec
sveta Glodesinda iz Metza – opatinja
sveti Jakob Starejši – apostol
blaženi Janez Soreth – redovnik in duhovnik
sveti Kukufas – mučenec
sveti Magnerih – škof
sveta Marija Gore Karmel Salles Barangueras – redovna ustanoviteljica
sveta Olimpiada Carigrajska – vdova
sveti Pavel, Valentina in Teja – devici, mučenci
blaženi Peter Berno – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Peter Corradini iz Mogliana – duhovnik in redovnik
blaženi Rudolf Acquaviva – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Teodemir – menih in mučenec

26. Julij
blaženi Andrej “Katehet” iz Phu Yena – mučenec
sveti Avstind – škof
sveta Bartolomeja Capitanio – devica in ustanoviteljica
blažena Edvard Thwing in Robert Nutter – duhovnika, redovnika in mučenca
sveti Erast – blagajnik, škof in mučenec
blažena Evangelist in Peregrin – duhovnika in puščavnika
sveti Giorgio (Jurij) Preca – duhovnik
blaženi Georg (Jurij) Swallowell – laik in mučenec
blaženi Hugo de Actis – menih
blaženi Janez Ingram iz Gatesheada – duhovnik in mučenec
sveti Joahim in Ana – starša Device Marije
blažena Kamila Gentili – žena in mučenka
blažena Marcel Gauhérij Labigne de Reignefort in Peter Jožef Le Groing de La Romagére – duhovnika in mučenca
sveti Simeon – menih in puščavnik
blaženi Viljem Webster – duhovnik in mučenec

27. Julij
blaženi Alfonz Pacheco – redovnik in mučenec
blaženi Anton Francisco – redovnik, duhovnik in mučenec
sveta Antuza Carigrajska – nuna
sveti Avrélij in Sabigotóna (Natalija), Feliks in Lilióza (Lilijana) zakonci, ter Jurij, diakon in menih, mučenci
blaženi Bertold iz Garstena – opat
sveti Celestin I. – papež
sveti Deziderat – škof
sveti Eklezij iz Ravene – škof
sveti Galaktorij iz Lescarja – škof in mučenec
sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
blažena Marija trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa (Grazia Tarallo) – redovnica
sveti Pantaleon – zdravnik in mučenec
svetih sedem spečih iz Efeza – mučenci
sveti Simeon Stilit Starejši – puščavnik
sveti Urs – opat

28. Julij
sveti Akacij (Ahacij) iz Mileta – mučenec
sveta Alfonsa Brezmadežnega spočetja (Anna Muttathupafathu) – redovnica
blaženi Angel de Ferreries – redovnik in mučenec
sveti Botvid iz Södermanlanda – misijonar in mučenec
sveti Jakob Hilarij (Emanuel) – redovnik in mučenec
sveti Jožef Melhior García Sanpedro – redovnik, škof in mučenec
sveti Kamelian iz Troyesa – škof
blaženi Modest de Mieres – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Nazarij in Celz – mučenca
sveti Peter Poveda Castroverde – duhovnik, ustanovitelj in mučenec
sveti Prohorij, Nikanor, Timon, Parmen in Nikolaj – prvi diakoni
sveti Samson iz Dola – opat in škof
blaženi Stanislav Frančišek (Stanley Francis) Rother – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti mučenci iz Tebajde
sveti Viktor I. – papež in mučenec

29. Julij
sveti Feliks Rimski – mučenec
blaženi Janez Krstnik Egozcuezábal Aldaz – redovnik in mučenec
blaženi Jožef de Calasanz Marqués – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Kalinik – mučenec
blaženi Karel Nikolaj Anton Ancel – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Lazar in Marija iz Betanije – Jezusova prijatelja
blaženi Lucij Martínez Mancebo in tovariši iz Calande – duhovniki, redovniki in mučenci
blaženi Ludvik Bertran in tovariša – duhovnik, redovniki in mučenci
sveti Lup – škof
sveta Marta – Lazarjeva sestra
sveti Olaf – kralj
sveti Pavel Chen Čang-pin in tovariši – bogoslovca, tajnik in vdova, mučenci
sveti Prosper – škof
sveti Simplicij, Faustin, Beatrika in Ruf – mučenci>
blaženi Urban II. – papež
sveti Viljem Pinchon – škof.

30. Julij
sveta Abdon in Sennen – mučenca
blaženi Braulion Maria (Pavel) Corres Diaz de Cerio in tovariši – duhovnik, redovniki in mučenci
blaženi Edvard Powel, Rihard Featherstone in Tomaž Abel – duhovniki in mučenci
sveta Godeleva – mučenka
blaženi Jožef Marija Muro Sanmiguel, Joahim Prats Baltueňa in Zósim Izquierdo Gil – redovniki, duhovnika in novinec, mučenci
sveti Jožef Yuan Gen-gyin – trgovec in mučenec
sveta Julita – mučenka
svete Maksima, Donatila in Sekunda – mučenke
blaženi Mannes (Manno) Guzman – redovnik in duhovnik
blažena Marija od Zakramentalnega Jezusa Venegas de la Torre – devica, nuna in ustanoviteljica
blažena Marija Vincencija od svete Dorotéje – devica in ustanoviteljica
sveti Peter Krizolog – škof in cerkveni učitelj
blaženi Sergij Cid Pazo iz Barcelone – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Urs – škof.

31. Julij
blažena Alfonza Marija (Elizabeta) Eppinger – redovna ustanoviteljica
sveti Demokrit, Sekund in Dionizij – mučenci
blaženi Everard Hanse iz Londona – duhovnik in mučenec
sveti Fabij – vojak in mučenec
blaženi Frančišek Solanus Casey – duhovnik in redovnik
sveti German iz Auxerra – škof
sveta Helena iz Skövde – vdova in mučenka
sveti Ignacij Lojolski – ustanovitelj jezuitov
blaženi Janez Colombini iz Acquapendenta – trgovec in ustanovitelj
blaženi Janez Frančišek Jarrige de la Morélie du Breuil – duhovnik in mučenec
sveti Justin de Jacobis – škof in misijonar
sveti Kalimer Milanski – škof in mučenec
sveta Peter Đoan Cong Quy in Emanuel Phung – duhovnik in laik, mučenca
sveti Tertullin – mučenec
blažena Zdenka (Cecílija) Schelingova – devica, redovnica in mučenka

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December