sveti Viktorin in tovariši – škof in vojaki, mučenci

sveti Viktorin in tovariši - škof in vojaki, mučenciV Amiternu (v Sabini na Salárijski cesti), sveti Viktorín, škof, mučenec in trpljenje triinosemdesetih drugih vojakov.
Vir