blažena Marija iz Liere – devica in konverza

V Belgiji, smrt blažene Marije, device, ki je prezirala plemenitost svojega rodu, sprejela obleko sestre konverze v Nazaretu pri Lieri in se ondi do smrti odlikovala po ponižnosti.
Vir