blaženi Janez iz Uppsale – škof

V Uppsali (na Švedskem), trpljenje blaženega Janeza, škofa, ki je postal iz zelo vnetega meniha odličen škof in je dolžnosti svoje službe vestno opravljal. Ubili so ga estonski morski roparji.
Vir