blažena Marija Klementis od Križanega Jezusa Staszewska – redovnica in mučenka

V kraju Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakowa, na Poljskem), blažena Marija Klementis od Križanega Jezusa Staszewska, devica in mučenka iz Reda svete Uršule, ki je bila v vojni vihri vržena v strašno ječo v taborišču uničevanja. Poslana je bila v ječo zaradi vere ter umrla zlomljena od mučenja. († 1943)
Vir