blaženi Janez Frančišek Jarrige de la Morélie du Breuil – duhovnik in mučenec

Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] (v Franciji), blaženi Janez Frančišek Jarrige de la Morélie du Breuil [žaríž delá morelí di bréil], duhovnik in mučenec, ki je v divjanju preganjanja proti Cerkvi v času francoske revolucije v nesnažni ladji suženjstva umrl zaradi jetike.
Vir