sveta Veronika – svetopisemska žena

Veronika JeruzalemskaVeronika naj bi bila žena, ki je Jezusu na križevem potu ponudila prtič in v zahvalo dobila vtisnjeno Njegovo podobo. Podobne slike hranijo na nekaj krajih.
Veronika pomeni “ki prinaša zmago” ali “prava slika”
Vir

Devetdnevnica k sveti Veroniki