blaženi Jurij Nichols, Rihard Yaxley, Tomaž Belson in Humfred Pritchard – duhovnika in laika, mučenci

V Oxfordu [oksfórdu] (na Angleškem), blaženi mučenci: Jurij Nichols [nikols], Rihard Yaxley [jeksli], duhovnika, Tomaž Belson, pripravnik za duhovništvo, in Humfréd Pritchard [pritčér], ki so bili pod isto kraljico obsojeni na obglavljenje. Eni so zato pretrpeli trpinčenje z mučilom, ker so vstopili v Anglijo kot duhovniki, zopet drugi, ker so jim pomagali.
Vir