blaženi Avguštin da Biella Fangi – duhovnik in redovnik

V Benetkah, blaženi Avguštin de Bugélla Fangi, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v Soncinu, Vigevanu in Benetkah delil mnoge usluge.
Vir