blaženi Janez Soreth – redovnik in duhovnik

Janez SorethJanez se je rodil v mestu Cean v Normandiji in je v mladosti stopil v samostan karmeličanov. V duhovnika je bil posvečen okrog leta 1417, pozneje pa je še dosegel doktorat iz teologije ter postal glavni ravnatelj šol in provincial francoske province. Od leta 1451 pa vse do smrti je bil generalni predstojnik reda. Vneto je zagovarjal zvesto spolnjevanje pravil in s tem obnovil žar redovnega duha. Podprl in pospešil je klavzurno življenje redovnic.
Goduje 25. julija, ponekod 28. julija.
Vir

General Karmeličanskega reda v 15. stoletju, (stoletju pred našo sv. m. Terezijo Avilsko), ki si je močno prizadeval za prenovo Reda v prvotnem duhu.
Pospešil in podprl je klavzurno življenje redovnic, zato ga označujemo kot ustanovitelja ženske veje Karmelskega reda. Z dekretom “Cum nulla” je papež Nikolaj V. leta 1452 odobril ustanovitev ženskih samostanov sester karmeličank, ki žive v klavzuri in so pod pravnim in duhovnim vodstvom patrov karmeličanov. Ti samostani so se zelo hitro razširili po vsej zahodni Evropi. Samo španski samostan Učlovečenja v Avili, kjer je začela pot svojega redovnega življenja sv. Terezija Jezusova, je sredi 16. stol. štel okrog 200 redovnic.
»Uči se, brat, od Kristusa, kako naj ga ljubiš; uči se ljubiti iskreno in iz vsega srca, modro in iz vse duše, krepko, z vso močjo. Iskreno, da ne boš prevaran, modro, da ne boš razočaran, in močno, da ne boš premagan in te ne bo nič odvrnilo od Božje ljubezni.«
Vir

V Angresu [anžéru] (v Galiji), blaženi Janez Soreth [soré], duhovnik iz Karmeličanskega reda, v katerem je vpeljal strožja pravila in ga obogatil z nunskimi samostani.
Vir