sveti Viktorin Rimski – škof in mučenec

V Rimu, spomin svetega Viktorína, mučenca. Bil je znan po svetosti in čudežih, ter je prejel duhovništvo v Amiternini, ko ga je izvolilo vse ljudstvo. Cesar Nerva ga je ukazal obesiti z glavo navzdol na kraju, kjer izvirajo smrdeče žveplene vode. Tako je za Kristusovo ime tri dni trpel in odšel h Gospodu kot slavno ovenčan zmagovalec.
Vir