posvetitev Jeruzalemskih bazilik – spomin

V Jeruzalemu, posvetitev bazilik, ki jih je dal cesar Konstantin pobožno zgraditi na gori Kalvariji in nad grobom Gospoda.
Vir