blaženi Apolinarij Franco, Tomaž Zumarraga in tovariši – duhovnika, redovnika in mučenci

V Omuri (na Japonskem), blaženi mučenci: Apolinárij Franco [franko], iz Reda manjših bratov, in Tomaž Zumárraga [sumáraga], iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika in štirje tovariši, ki so bili vrženi v ječo zaradi sovraštva do krščanske vere in slednjič sežgani.
Vir