sveti Hipatij, Asijan in Andrej – škofa in duhovnik, mučenci

V Carigradu, sveti mučenci: Hipátij in Asiján, škofa, in Andrej, duhovnik, ki so bili zaradi čaščenja svetih podob, pod cesarjem Leonom Isaurijskim, po strašnih in težkih mučenjih izročeni psom v hrano.
Vir