sveti Tacijan (Tihomil) – mučenec

Rodil se je v poganski družini asirske dežele in prišel v Rim, kjer je bil eden od sijajnih Justinovih učencev. Mesto je zapustil okrog leta 172 in se vrnil v domovino, kjer se je pridružil ločini rigoristov, imenovanih enkratiti, ki so obsojali zakon in rabo mesa in vina.
Njegov znameniti Govor Grkom ni toliko predstavitev krščanskega nauka kot sijajna, o obenem zajedljiva polemika proti grški kulturi. Diatesaron je konkordanca štirih evangelijev, združenih v enega.
Mučenec Tacijan goduje 12. septembra
Vir