blaženi Sebastjan Kimura – duhovnik, redovnik in mučenec

Sebastjan KimuraJaponski mučenec Sebastjan Kimura (1565–1622) je bil prvi Japonec, ki je postal duhovnik in vnuk prvega spreobrnjenca na Japonskem, ki ga je krstil sveti Franšiček Ksaverij. Bil je izrazit govornik, zrasel je v krščanski družini, njegov bratranec je bil jezuitski brat Leonard Kimura. Po študiju pri jezuitih v Hiradu in v semenišču, ki so ga jezuiti imeli v Arimi, je leta 1582 vstopil k jezuitom. Teologijo je študiral v Macau, v duhovnika pa je bil posvečen septembra leta 1601 v Nagasakiju.
Kot Japonec se je med preganjanjem lahko uspešno prikrival in potoval okrog, da je obiskoval kristjane na domovih in podeljeval zakramente tistim v zaporu. Oblačil se je včasih kot vojak, drugič kot trgovec pa kot delavec ali zdravnik. Policija si je zelo prizadevala, da bi ga ulovila, zato mu je provincial predlagal, naj se umakne, dokler ne mine nevarnost. Še preden je lahko kaj storil, ga je eden izmed pomočnikov izdal, nakar so ga 30. junija 1622 skupaj s katehistom Tomažem Akabošijem in pomočnikom v jezuitski hiši Ludvikom Kavaro aretirali. V zaporu se je srečal s patrom Karlom Spinolo in drugimi kristjani. Daljša pripoved o tem času je v življenjepisu blaženega Karla Spinole.
Vir

V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Sebastjan Kimura, iz Družbe Jezusove, Frančišek Morales, iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika, in petdeset tovarišev, ki so kot duhovniki, redovniki, soprogi, mladeniči, kateheti, vdove in dečki umrli po strašnih mukah na griču pred ogromno množico.
Vir