blaženi Anton Marija Schwartz – duhovnik in ustanovitelj

Na Dunaju (v Avstriji), blaženi Anton Marija Schwartz [švarc], duhovnik, ki je iz pastoralne skrbi za vojake in mladeniče in za njihovo obrambo ustanovil Kongregacijo za krščanske delavce od svetega Jožefa Kalasánskega. († 15. september 1929)
Vir