sveti Evtihij, Plavt in Heraklej – škof in mučenci

V Marmari Ereglisi (v Trákiji, v današnji Turčiji), sveti mučenci: Evtíhij, škof, Plavt in Herakléj.
Vir