blaženi Cezarij iz Heisterbacha – prior

V Heisterbachu [hajstrbahu], spomin blaženega Cezárija, priorja, ki je marljivo pisal o svetnikih cistercijanskega reda in jih je tudi posnemal. († 25. september 1240)
Vir