blaženi Anton od svetega Bonaventura, Dominik Castellet in tovariši – duhovnika, redovnika, laiki in mučenci

V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Anton od svetega Bonaventura, iz Reda manjših bratov; in Dominik Frančišek Castellet [kasteljét], iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika in dvajset tovarišev mučencev, med katerimi so bili nekateri laiki, med njimi več otrok, ki so vsi pretrpeli mučeništvo za Kristusa z mečem ali z ognjem.
Imena ostalih so: redovni brat Anton od svetega Dominika, redovnik Dominik od svetega Frančiška, laik Janez Imamura, poročena žena in tretjerednica Lucija Ludovica, laik in tretjerednik Matej Alvarez Anjin, redovni brat in katehet Tomaž od svetega Hijacinta;
oče Janez Tomachi, sinovi Tomaž, Dominik, Pavel in Mihael;
oče in katehet Ludvik Nihachi, sinova Frančišek in dvoletni Dominik;
oče in tretjerednik Mihael Yamada Kasahashi in sin Laurencij Yamada;
stari oče in tretjerednik Roman Aibara, njegov sin in tretjerednik Pavel Aibara Sandayu in vnuk Leon,
Vir