sveti Mojzes – prerok

sveti Mojzes - prerokSpomin svetega Mojzesa, preroka, katerega je Bog izbral, da osvobodi ljudstvo, stiskano v Egiptu, in privede v obljubljeno deželo. Kateremu se je razodel tudi na gori Sinaj rekoč: »Jaz sem, ki sem«, in predstavil zakon, ki je urejal življenje ljudstva. Ta Božji služabnik je umrl poln dni na gori Nebo v deželi Moab pred deželo obljube.
Vir