blaženi Janez Ventura Solsona – duhovnik in mučenec

blaženi Janez Ventura Solsona - duhovnik in mučenecV vasi Castillo de Villamalefa [kastíljo devílja] (blizu Kastílije na Španskem), blaženi Janez Ventura Solsona, duhovnik in mučenec, ki se je po stanovitnosti v veri med krutim preganjanjem preselil nepremagan v nebeško slavo.
Vir