sveta Eustohija – devica

Žena, ki bi jo prištevali med znanstvenice, je skoraj vse svoje življenje preživela v krogu dveh ljubljenih oseb: matere sv. Pavle, pod vodstvom katere je živela svoje deviško in Bogu posvečeno življenje, ter sv. Hieronima, ob katerem je kot učenka rasla in zorela v njegovo najtesnejšo sodelavko in prisrčno prijateljico. Pisma, ki ji jih je pisal, kažejo, da je to njuno prijateljstvo temeljilo v ljubezni do Kristusa in se hranilo z besedami Svetega pisma. Iz ljubezni do božje besede se je naučila jezikov, da jo je lahko prebirala v izvirnikih in pomagala sv. Hieronimu pri njegovem znanstvenem delu.
Ime: Ime Evstohija (njeno drugo ime je Julija) bi lahko izpeljali iz grškega imena Eustahios, ki je sestavljeno iz besed eu »dobro, prav, srečno, lepo« in stahys »klas, sad, zarod, otrok«.
Rodila se je okoli leta 369 v Rimu v Italiji, umrla pa 28. septembra 1eta 419 ali 420 v Betlehemu v Palestini.
Družina: Pripadala je staremu rimskemu plemstvu iz rodbine Scipionov in Grakhov. Bila je hči sv. Pavle in senatorja Toksotija. Imela je tri sestre: Blazilijo, Paulino in Rufino ter brata Toksotija.
Zavetnica: nima posebnega patronata.
Poslanstvo: Pod vodstvom svoje matere Pavle in vdove Marcele je Bogu zaobljubila devištvo. V Marcelini hiši sta prebirali Sveto pismo in pod vodstvom svetega Hieronima študirali svete knjige. S Hieronimom jo je vezalo pristno prijateljstvo, z njim je šla tudi v Betlehem in mu pomagala pri pisanju spisov k raznim svetopisemskim knjigam. Hieronim ji je posvetil obširno razlago k Izaiju ter na njeno pobudo napisal razlago k preroku Ezekijelu.
Kreposti: K njenim krepostim lahko najprej prištejemo znanje grščine, latinščine in hebrejščine – jezike, v katerih je prebirala in študirala svetopisemske knjige in pomagala Hieronimu. Sveto pismo pa je tako vzljubila, da se ga je učila na pamet, saj je bil Kristus resnično ljubljenec njenega srca. Po materini smrti, pa so jo odlikovala tudi dobra dela do revežev in pomoči potrebnih.
Upodobitve: Upodabljajo jo v redovni obleki, običajno skupaj z materjo, velikokrat tudi s svetim Hieronimom v živahnem pogovoru.
Goduje: 28. septembra.

Misel: »Nenadna smrt svete in častitljive device Evstohije me je hudo prizadela. Skoraj vse moje življenje je spremenila ta smrt, zakaj mnogih načrtov, ki sem jih še imel, zdaj ne morem več uresničiti …« (sv. Hieronim)
Vir

V Betlehemu (v Judeji), spomin svete Evstóhije, device, ki je s sveto Pavlo, svojo materjo odpotovala iz mesta Rim h Gospodovim jaslicam, da ji ne bi manjkal nasvet učitelja svetega Hieronima in se tam preselila h Gospodu, blesteča od slavnih zaslug.
Vir