blažena Neža (Agnes) Nemška – devica in nuna

V Nemčiji, spomin blažene Neže, device, katere dušo je njena sestra Hildegunda videla iti v nebo.
Vir