blaženi Evstahij iz Flandrije – puščavnik in menih

V samostanu Baudeloo (Balduins Lohe v Flándriji), spomin blaženega Evstáhija, meniha, ki je prešel iz puščavniškega življenja v samostansko življenje in ustanovil imenovani samostan.
Vir