blaženi Galfred iz Clairvauxa – redovnik

V Klervoju, spomin blaženega Galfréda, redovnika, ki je širil red po raznih krajih in je milostno, na rokah našega očeta Bernarda, odšel h Gospodu.
Vir