blaženi Gašper Sadamatzu – redovnik in mučenec

Japonski mučenec
Brat Gašper Sadamatzu (1565–1626) se je rodil v Hasamiju na Japonskem in je obiskoval jezuitske šole. V Družbo Jezusovo je vstopil leta 1582. Postal je provincialov pomočnik, saj je znal pisati v japonščini. Leta 1614 je odšel v izgnanstvo, a se je skupaj s patrom Pachecom vrnil na Japonsko in tam deloval naslednjih 11 let. Več podatkov o njegovem mučeništvu je v življenjepisu blaženega Frančiška Pacheca.
Vir