blaženi Jernej (Bartolomej) iz Clairvauxa – prior

V Klervoju, spomin blaženega Jerneja, priorja, ki je krepostno živel in sveto umrl.
Vir