blaženi Klavdij Richard – duhovnik, redovnik in mučenec

V umazani ladji za sužnje pri sidrih, na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] v Franciji, blaženi Klávdij Richard [rišár], duhovnik in mučenec iz Reda svetega Benedikta, ki je bil v času francoske revolucije zaradi duhovništva izgnan iz samostana Metz, vržen v ladjo sužnosti. Med tem, ko je pomagal bolnim sojetnikom, je sam umrl od nalezljive bolezni.
Vir