blaženi Ulrik (Udalrik) iz Kaisheima – opat

Na Nemškem (v avgsburški škofiji), spomin blaženega Udalríka, prvega kaizsheimskega opata.
Vir