blaženi Vicencij Sales – redovnik in mučenec

Vincenc SalesMučenec v španski državljanski vojni
Vincencij (Vicente) Sales (1881-1936) je eden od 11 jezuitov, ki so bili ubiti v Gandía in Valencia v Španij med 19. avgustom in 29. decembrom leta 1936 v začetku državljanske vojne. Ker je bila Družba Jezusa takrat že štiri leta v Španiji razpuščena (prepovedana), niso živeli skupaj. Njihovo apostolsko delo je bili v veliki večini zelo omejeno, a so kljub delovali vse do izbruha državljanske vojne.
Brat Vicente je k jezuitom vstopil pri 34 letih in preživel vse svoje jezuitsko življenje v Gandía. Ko je bil aretiran je skupaj s patrom Bori živel v domu za starejše.
Vir