blaženi Viljem Greenwood iz Londona – menih in mučenec

V Londonu (v Angliji), blaženi Viljem Greenwood [grínvúd], mučenec iz kartuzije tega mesta, ki je zaradi ohranjanja zvestobe do Cerkve dopolnil mučeništvo v nesnagi ječe, v lakoti in bolezni, pod kraljem Henrikom VIII.. († 1537)
Vir