sveta Tigrida – devica in puščavnica

V Maurienni [moriéni] (v Galiji, danes v Franciji), sveta Tígrida, devica, ki je tam na vse načine pospeševala čaščenje svetega Janeza Krstnika.
Vir