sveta Winefrida iz Holywella – devica, opatinja in mučenka

sveta Winefrida iz Holywella - devica in opatinjaPri studencu v kraju Holywell [houlivel] (v Wallesu [veljzu]), sveta Winefrida, devica, ki se slavi kot odlična nuna.
Vir