sveti Engelbert – škof

sveti Engelbert - škofAtributi: škofovska oblačila, palij, palma, meč, križ
Imena: Engelbert, Bert, Berti, Berto, Engelberta, Berta, Bertica, …
Engelbertove kosti hranijo v baročni skrinji v kölnski stolnici, saj je bil v tem mestu v letih od 1216 do 1225 nadškof. Pri štirinajstih letih so ga že imenovali za stolnega prošta, a so ga kmalu tudi odstavili in izobčili, ker naj bi bil v sporu za prestol med Filipom Švabskim in Otonom IV. na napačni strani. V času, ko je bil nadškof v Kölnu, se je posvečal obnovi svoje škofije in podpiral nov verski, gospodarski in duhovni začetek. Friderik II. ga je imenoval za skrbnika svojega sina Henrika, ki ga je Engelbert leta 1222 kronal tudi za kralja.
Nasprotoval je posegom deželnih plemičev in se zavzemal za reveže in družbeno nemočne. Po naročilu sina njegovega bratranca so ga leta 1225 umorili.
Na upodobitvah je vedno prikazan v škofovskem oblačilu s palijem. Pogosto ima pri sebi tudi palmo in meč. V koelnski stolnici je prikazan s križem in mečem.
Vir

V Kölnu (v Lotaríngiji na Nemškem), sveti Engelbért, škof, ki bil, je zaradi obrambe pravičnosti in svobode Cerkve, ujet od roparjev in je zaradi mnogih ran umrl.
Vir