sveti Evzebij, Nestab, Zenon in Nestor – bratje in mučenci

V Gazi (v Palestini), sveti mučenci: Evzébij, Néstab in Zenón, ki so bili, v času cesarja Julijana Odpadnika, ko je množica poganov nanje navalila, kot bratje ločeni in pobiti. Z njimi je trpel sveti Nestor, ki je malo zatem, zaradi prejetih ran, dopolnil mučeništvo.
Vir