sveti Heladij – opat in škof

V Toledu (na Španskem), sveti Heládij, ki je bil najprej voditelj javnih zadev kraljevega dvora, potem je postal opat v Agaliji, slednjič pa bil povzdignjen za škofa v Toledu. Bil je velik karitativen delavec.
Vir