sveti Paladij – opat in škof

V Auxerru [okséru] (v Névstriji), sveti Paládij, škof, nekoč opat samostana svetega Germána, ki je bil, po sprejetju škofovske službe, navzoč pri mnogih koncilih in se je posvečal obnovi cerkvene discipline.
Vir