sveti Prokop Češki – opat

Prokop(ok. 990 – 1053)
Sv. Prokopij je že za časa svojega življenja veljal za največjega misijonarja v srednji Češki. Od leta 1030 naprej je živel kot menih in puščavnik v dolini Savaze na Moravskem. Prej je bil tudi poročen. Ustanovil je samostan po pravilih sv. Benedikta v katerem je liturgija potekala v slovanskem jeziku. Do svoje smrti je bil opat samostana.
Sv. Prokop velja za češkega deželnega zavetnika. Za svojega zavetnika so si ga izbrali tudi rudarji, saj je območje Saveze v srednjem veku postalo rudarsko področje.
Sv. Prokop je pogostokrat upodobljen skupaj s hudičem, kar naj bi predstavljalo premagano poganstvo. Včasih Prokop drži hudiča za verigi ali pa je prikazan pred plugom. Mnogo je tudi upodobitev, ki sv. Prokopa prikazujejo kot opata v pontifikalnem oblačilu.

V Sázavi (na Češkem), sveti Prokóp, ki je zapustil ženo in sina, ter se posvetil puščavniškemu življenju. Potem je načeloval samostanu, ki ga je prav tam ustanovil in pel hvalnice po grškem in slovanskem obredu.
Vir