sveti Samuel – prerok in sodnik

sveti Samuel - prerokSpomin svetega Samuela, preroka, ki je bil od Boga poklican še kot deček. Nato je deloval v Izraelu kot sodnik. Po božjem ukazu je mazilil Savla ljudstvu za kralja, toda pozneje ga je Gospod zavrgel zaradi nezvestobe. Kraljevsko maziljenje je podelil tudi Davidu, iz katerega rodu je bil rojen Kristus.
Vir

Samuel, sin Elkaná in Ane, se je rodil v odgovor na materino molitev. Kot otroka so ga dali v skrbništvo Éliju, vélikem duhovniku v tabernaklju v Šilu. Gospod je Samuela že v mladih letih poklical za preroka. Samuel je po Élijevi smrti postal velik prerok in Izraelov sodnik. V deželi je obnovil zakon, red in redno versko čaščenje.
Prva Samuelova knjiga 28:5–20 vsebuje poročilo o Samuelu, ki ga je vedeževalka iz En Dora na zahtevo kralja Savla priklicala od mrtvih. To videnje ni moglo biti od Boga, ker vedeževalka oziroma drug duhovni posrednik ne more vplivati, da bi se prerok pojavil na njen oziroma njegov ukaz.
PRVA IN DRUGA SAMUELOVA KNJIGA V nekaterih različicah Svetega pisma se Prva in Druga Samuelova knjiga pojavljata kot ena knjiga. V drugih sta dve knjigi. Knjigi obsegata približno stotridesetletno obdobje od Samuelovega rojstva do tik pred smrtjo kralja Davida.
PRVA SAMUELOVA KNJIGA Prva tri poglavja opisujejo, da je Gospod Élijevo družino preklel in kaznoval, Samuela pa poklical za vélikega duhovnika in sodnika. Poglavja od štiri do šest pripovedujejo, kako je skrinja zaveze prišla v roke Filistejcev. Poglavja od sedem do osem zapisujejo Samuelova svarila pred lažnimi bogovi in hudobnim kraljem. Poglavja od devet do petnajst opisujejo kronanje Savla za kralja in njegovo vladanje. Poglavja od šestnajst do enaintrideset pripovedujejo Davidovo zgodbo in njegovo pridobivanje moči — Samuel je mazilil Davida, ki je ubil Goljata. Savel je Davida sovražil, vendar David Savla ni hotel ubiti, čeprav je imel priložnost, da bi to storil.
DRUGA SAMUELOVA KNJIGA Knjiga vsebuje podrobnosti vladavine Davida kot Judovega kralja in nazadnje kralja vsega Izraela. Prva štiri poglavja prikazujejo dolg boj med Davidovimi privrženci, potem ko ga je Juda okronal, in Savlovimi privrženci. Poglavja od pet do deset prikazujejo, da je David postal mogočen v številnih deželah. Poglavja od enajst do dvaindvajset prikazujejo upad Davidove duhovne moči zaradi njegovega greha in uporništva znotraj njegove družine. Poglavja od dvaindvajset do štiriindvajset opisujejo Davidove poskuse, da bi z Gospodom sklenil spravo.
Vir