Oznaka: Serenih

sveti Serenih – diakon in menih

V Le Mansu [lemánu] (v Franciji), sveti Sereníh, diakon, ki je kot menih, potem ko je obiskal grob svetih Martina Túrskega in Julijána Lemanskega, živel v samoti in spokornosti. Vir