blažena Kristijana iz Nazaretha – devica

V Nazarethu pri Lier-u, pogreb Kristijáne, device, ki je vsa potopljena v Boga odšla v večno srečo.
Vir